Horarios de Ómnibus de Asunción, Villarrica a San Juan N.


Empresa San Juan Nepomuceno S.A.

Horarios de Asunción por Villarrica hasta San Juan Nepomuceno.

- 01:45 Hasta San Juan Nepomuceno.

- 06:15 Hasta Tavai.

- 08:00 Hasta San Juan Nepomuceno.

- 10:00 Hasta San Juan Nepomuceno.

- 12:15 Hasta Tavai.

- 14:45 Hasta San Juan Nepomuceno.

- 16:00 Hasta San Juan Nepomuceno.

- 17:45 Hasta San Juan Nepomuceno.


Ad Code